Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Савицька Ірина Михайлівна, к.м.н., с.н.с.

savytska

 

Посада: доцент

Освіта: Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка,1980р.

Робоче місце: 310 кімн.

Лекційні курси: «Основи гістології»

Публікації: 1 книжка, 
20 патентів, більше 90 статей

Наукові інтереси:

 • Розробки напіврозчинних протезів.
 • Сварка живих біологічних тканин.
 • Трансплантація.

Статті:

 1. Савицкая И. М. Новое направления гипертермической хирургии в эксперименте. / И.М. Савицкая, Г.В. Терехов, В.С. Гвоздецкий, И.В. Кривцун, О.А. Гейленко. // Клінічна хірургія. – 2010. – №6. – С. 14-16. 
 2. Савицкая И. М. Изучение в эксперименте мультимикровакуольной адсорбирующей коллагеновой системы и ее роли в трофике неосиновиальной части сухожилий. / И.М. Савицкая, А.Ю. Фурманов.  // Клінічна хірургія. – 2010. – №6. – С. 42-45.
 3. Савицкая І. М. Нові технологічні підходи до хірургічного лікування інфільтратів черевної порожнини та обмежених перитонітів зі збереженням анатомічної цілісності та функціональної придатності органів, залучених у запальний процес (експериментально-клінічне дослідження). / В. В. Скиба, С. Й. Хмельницький, І. А. Сухін,О. О. Амбру, О. М.Остапенко, С. Г. Качан,О. М. Білиловець,В. І. Голуб,І. М. Савицька, Г. В. Терехов  // Хірургія України. – 2010. -№1. – С. 120-123.
 4. Савицкая И. М. Сравнительная характеристика плазменно-аргонового и воздушно-термоструйного методов диссекциии соединения тканей в экспериментальной хирургии. / И.М. Савицкая, А.Ю. Фурманов, Г. В. Терехов, О. А. Гейленко // Клінічна хірургія.- 2011. – №5. – С.51.
 5. Савицька І. М. Експериментальна розробка електрозварювального та термоструминного методів для операцій на нирках / С. О. Возіанов, Ю. О. Фурманов, І. М. Савицька, Р. В. Гутверт // Сучасні аспекти військової медицини. Збірник наук. праць. Київ.- 2012.- вип..19.- С. 113-119.
 6. Савицька І. М. Термоструминний метод лікування кишкових нориць (експериментальне дослідження) / Ю. А. Фурманов, І. М. Савицька, О. А. Гейленко, Г. В. Терехов // Український медичний альманах.- 2013.- Т. 16.- №3.- С. 224.
 7. Савицкая И. М. Ингибирование активированных звездчатых клеток лизиноприлом для предупреждения фиброза поджелудочной железы в модели хронического алкогольного панкреатита / Ничитайло М. Е., Кравченко Д. А., Медвецкий Е. Б., Савицкая И. М. // Клінічна хірургія. – 2012. – №7. – 52-56.
 8. Савицкая И. М. Ингибирование активированных звездчатых клеток (витаминами А и Е) для предупреждения фиброза фиброза поджелудочной железы в модели хронического алкогольного панкреатита / Ничитайло М. Е., Кравченко Д. А., Савицкая И. М. //Морфологія .– 2012. – Т.6.- №2. – С. 36-42.
 9. Савицька І. М. Практичне використання високочастотних електрокоагуляторів з різними електрофізичними характеристиками / Сухін І.А., Фурманов Ю.О., Худецкий І.Ю., Масалов Д.М., Дуніна С.В., Білиловець А.Н., Савицька І.М. // Клінічна хірургія. – 2013. – №7. – 52-55.
 10. Савицкая И. М.  Из эксперимента в клинику – принцип Шалимова. / Ю. А. Фурманов, И. М. Савицкая // Клінічна хірургія. – 2014. – №1.2. – С.15-16.
 11. Савицкая И.М. Исследование адгезивных свойств полипропиленовых сетчатых протезов «Эспера» / Белочкина И.В., Сандомирский Б.П., Фурманов Ю.А., Савицкая И.М. // Клінічна хірургія. – 2014. – №12. – С.59-61.
 12. Савицкая И. М. Замещение биоактивного керамического материала «Синтекость» новообразованной костью в эксперименте / Кравченко С.В., Запорощенко А.Ю., Савицкая И.М. // Клінічна хірургія. – 2014. – №12. – С.62-64.
 13. Савицкая И. М. Оценка биологических свойств костного биоимплантата Тутопласт при имплантации в среднее ухо в эксперименте / Оценка биологических свойств костного биоимплантата Тутопласт при имплантации в среднее ухо в эксперименте // Оториноларингология. – 2014. – №4(17). – С.77-84.
 14. Савицкая И. М. Сравнительная оценка биологических свойств костного биоимплантата Тутопласт и биоактивного керамического материала «Синтекость» при имплантации в среднее ухо в эксперименте / Кравченко С.В., Запорощенко А.Ю., Савицкая И.М. // Морфология. – 2014. – Т.8, №3. – С. 35-41.
 15. Савицкая І. М. Попередні результати досліджень вітчизняних сітчастих напіврозчинних імплантатів для відновлення пошкоджених тканин / Савицька І.М., Фурманов Ю.О., Гейленко О.А. // Клінічна хірургія. – 2015. -№6. – С.53-55.
 16. Савицкая И. М. Изучение метода электросварки органов и тканей на моделях клинических операцій в єксперименте / Фурманов Ю.А., Савицкая И.М., Гейленко О.А. // Вестник хирургии им. И.И. Грекова.-2012. – №1.- Т. 171. – С. 75-79.

Конференції:

 1. Савицка І. М. Організація та проведення доклінічних експериментально-хірургічних випробувань. / Фурманов Ю.О., Савицка І.М., Ничитайло М.Ю., Терехов В.Г. //  IV Національний конгрес з біoетики. Київ, 20-23 вересня 2010.
 2. Савицка І. М. Гипертермическая хирургия, как новый этап развития медицинской техники. / Фурманов Ю.А., Савицкая И.М., Терехов Г.В., Гвоздецкий В.С., Кривцун И.В //  ХХІІ з’їзд хірургів України. Вінниця, 2-5 червня 2010.
 3. Савицка І. М. Цитологічне дослідження аспіратів порожники голки при проведенні інтравітреальних ін’єкцій в експерименті in vivo. / Литвинчук Л.М., Сергієнко А.М., Савицька І.М., Петровскі Г. //  Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Новітня офтальмохірургія та сучасні можливості діагностики і лікування очної патології». Київ, 20 листопада 2013.
 4. Савицка І. М. Термоструминний метод – дослідження і перспективи використання / Ю. О. Фурманов, І. М. Савицька, І.А. Сухін, О. А. Гейленко //  ІХ Міжнародна конференція «Сварка и термическая обработка живых тканей. Теория. Практика. Перспективы». Київ, 28-29 листопада 2014.
 5. Савицка И. М. Применение разных видов сетчатых полипропиленовых эндопротезов при лечении грыж / Фурманов Ю.А., Белянский Л.С., Савицкая И.М., Федорова Н.А., Гейленко О.А. //  Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми біомеханіки медичного матеріалознавства». Київ, 21 листопада 2013.
 6. Савицка І. М. Альтернативные методы сварки живых тканей плазменно-аргоновым и термоструйным способами / Ю. А. Фурманов, И. М. Савицкая, О. А. Гейленко, Г. В. Терехов //  VIII Междун. науч.– практ. конф. “Сварка и термическая обработка живых тканей. Теория. Практика. Перспективы”. Київ, 21 листопада 2013.
 7. Савицка І. М. Порівняльна характеристика впливу на паренхіматозні органи високотемпературних безконтактних методів здійснення гемостазу. Експериментальне дослідження/ І.А. Сухін, Ю. О. Фурманов, І. М. Савицька //  Порівняльна характеристика впливу на паренхіматозні органи високотемпературних безконтактних методів здійснення гемостазу. Експериментальне дослідження. Київ, 28 листопада 2014.

Профіль на сайті Інтелект