Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Уваров Борис Михайлович, д.т.н., доц.

uvarov

 

Посада: професор, координатор РВ-спеціальності

Освіта: теплотехнічний факультет КПІ, 1956 р.

Робоче місце: 404a кімн.

Лекційні курси: «Механіка РЕА», «Конструювання ЕЗ»

Публікації: 10 книжок, більше 50 статей

Наукові інтереси:

 • Проектування радіоелектронної апаратури з ймовірнісними функціональними характеристикам.
 • Оптимізація конструкцій радіоелектронних засобів, методи визначення надійності радіоелектронних засобів.

Статті:

 1. Уваров Б. М. Методика розрахунку теплового режиму охолоджувача процесора ПЕОМ / Б. М. Уваров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011. – № 44. – с. 110-121
 2. Уваров Б. М. Стохастичні функціональні характеристики радіоелектронних апаратів / Б. М. Уваров, Ю. Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011. – № 44. – с. 136-147.
 3. Зінковський Ю. Ф. Визначення показників надійності в системах автоматизованого проектування радіоелектронних пристроїв / Ю. Ф. Зінковський, Б. М. Уваров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – № 50. – с. 36-46.
 4. Уваров Б. М. Оптимізація критеріальної моделі радіоелектронного пристрою / Б. М. Уваров, Ю. Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011. – № 47. – с. 118-128.
 5. Уваров Б. М. Оптимізація розміщення тепловиділяючих функціональних вузлів та електрорадіоелементів на друкованій платі / Б. М. Уваров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2009. – № 38. – с. 84-89.
 6. Уваров Б. М. Надійність конструкції чарунок радіоелектронної апаратури за зовнішніх механічних впливів / Б. М. Уваров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2009. – № 39. – с. 91-98.
 7. Уваров Б. М. Проектування оптимальних передаточних механізмів радіоелектронних засобів / Б. М. Уваров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2006. – № 33. – с. 109-115.
 8. Зінковський Ю. Ф. Методи оптимізації конструкцій радіоелектронних модулів / Ю. Ф. Зінковський, Б. М. Уваров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2006. – № 33. – с. 116-128.
 9. Зінковський Ю. Ф. Гіпервипадкові характеристики теплових процесів у пристроях радіоелектронної апаратури / Ю. Ф. Зінковський, Б. М. Уваров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 41. – с. 103-108.
 10. Уваров Б. М. Проектування та оптимізація конструкцій радіоелектронних засобів з гіпервипадковими макропоказниками / Б. М. Уваров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 41. – с. 90-98.
 11. Уваров Б. М. Принципи проектування конструкцій радіоелектронних апаратів із оптимальними показниками якості / Б. М. Уваров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – № 37. – с. 78-84.
 12. Зінковський Ю. Ф. Радіоелектронна апаратура як об’єкт теорії гіпервипадкових явищ / Ю. Ф. Зінковський, Б. М. Уваров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 40. – с. 100-108.
 13. Уваров Б. М. Гіпервипадкові функціональні характеристики радіоелектронних засобів / Б. М. Уваров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 40. – с. 113-121.
 14. Нікітчук А. В. Автоматизація розрахунку надійності РЕЗ / А. В. Нікітчук, Б. М. Уваров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2013. – № 54. – с. 82-89.
 15. Зіньковський Ю. Ф. Функціональні параметри радіоелектронного апарату, обумовлені тепловими процесами у ньому / Ю. Ф. Зіньковський, Б. М. Уваров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – № 58. – с. 90-103.
 16. Нікітчук А. В. Визначення показників надійності радіоелектронних апаратів, що обумовлюються тепловими режимами / А. В. Нікітчук, Б. М. Уваров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – № 57. – с. 92-103.

Конференції:

 1. Нікітчук А. В. Програмне забезпечення визначення температур та показників надійності елементів електронної структури РЕА / А. В. Нікітчук, Б. М. Уваров // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 16–22 березня 2015 — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — С. 66—67.
 2. Нікітчук А. В. Автоматизація розрахунку показників надійності радіоелектронних засобів / А. В. Нікітчук, Б. М. Уваров // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 11–15 березня 2013 — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 65—66.
 3. Романюк Б. П. Вплив деяких конструктивних та експлуатаційних факторів на рівень кондуктивних завад від імпульсних джерел електроживлення / Б. П. Романюк, Б. М. Уваров // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 10–16 березня 2014 — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — С. 70—72.
 4. Нікітчук А. В. Функціональні показники мікрозбірок, що визначаються тепловими режимами елементів електронної структури / А. В. Нікітчук, Б. М. Уваров // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 10–16 березня 2014 — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — С. 62—63.

Профіль на сайті Інтелект