Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адаменко Юлія Федорівна, к.т.н.

adamenko_jul

 

Посада: доцент

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 2007 р.

Робоче місце: 300 кімн.

Лекційні курси: «Основи проектування РЕА»,«Основи САПР РЕА», «Мікроелектромеханіка»

Публікації: 7 патентів, більше 15 статей

Наукові інтереси:

 • Проектування пристроїв мікро- та наноелектроніки (на основі електромагнітних кристалів, мікроелектромеханічних елементів).
 • Сучасні САПР (P-CAD, Altium Designer, MatLAB, КОМПАС, Ansoft, CST Microwave Studio, MEMScap), створення сайтів, роботехніка.

Статті:

 1. Адаменко Ю. Ф. Аналіз методів контролю та оцінки радіаційної стійкості на прикладі модельних (Zn-O)-GaP світлодіодів / О. Р. Абдуллаєв, І. В. Рижиков, Н.М. Руденко, Ю. Ф. Адаменко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – № 56. – с. 112-120.
 2. Адаменко Ю. Ф. Імпедансні моделі двоямних структур / М. А. Гіндікіна, М. В. Водолазька, Ю. Ф. Адаменко, Є. А. Нелін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2015. – № 60. – с. 131-140.
 3. Адаменко Ю. Ф. Порівняльний аналіз ефективності високоімпедансних кристалоподібних неоднорідностей / Ю. Ф. Адаменко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2015. – № 63. – с. 76-85.
 4. Тимофєєва Ю. Ф. Взаємодія електромагнітного поля з неоднорідностями електромагнітних кристалів / А.І. Назарько, Ю.Ф. Тимофєєва, Є.А. Нелін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 41. – с. 65-68.
 5. Тимофєєва Ю. Ф. Узкополосный частотный фильтр на основе кристаллоподобных неоднородностей / Е. А. Нелин, В. И. Попсуй, Ю. Ф. Тимофеева  // ЖТФ — 2010. — Т. 80, Вып.10 — С. 148—149.
 6. Тимофєєва Ю. Ф. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку люмінесцентних ламп / О. О. Розвадовський, Ю. Ф. Тимофєєва // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – № 50. – с. 154-163.
 7. Тимофєєва Ю. Ф. Ефективність неоднорідностей електромагнітних кристалів / А. І. Назарько, Ю. Ф. Тимофєєва, Є. А. Нелін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 40. – с. 141-143.
 8. Тимофєєва Ю. Ф. Моделювання мікросмужкового аналога фотонного кристала / А. І. Назарько, Ю. Ф. Тимофєєва, Є. А. Нелін, О. М. Іванов // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – № 36. – с. 101-103.

Конференції:

 1. Тимофєєва Ю. Ф. Мікрофонний модуль / М. О. Богуславський, Ю. Ф. Тимофєєва // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теоря, практика, історія, освіта)». Київ, 22–29 лютого 2012 — К. : НТУУ «КПІ», 2012. — С. 79.
 2. Тимофєєва Ю. Ф. Особливості вивчення програмного середовища P-CAD в рамках циклу лабораторних робіт / О. А. Яковенко, Ю. Ф. Тимофєєва // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теоря, практика, історія, освіта)». Київ, 22–29 лютого 2012 — К. : НТУУ «КПІ», 2012. — С. 177 178.
 3. Адаменко Ю. Ф. Порівняльний аналіз програмних засобів вирішення теплових задач в мікросистемній техніці / Б. О. Синявський, Р. І. Яременко, Ю. Ф. Адаменко // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 16–22 березня 2015 — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — С. 248  250.
 4. J. Timofeeva, "Devices on apodized electromagnetic crystals," CAD Systems in Microelectronics (CADSM), 2011 11th International Conference The Experience of Designing and Application of, Polyana-Svalyava, 2011, pp. 88-90.
 5. Адаменко Ю. Ф. Пристрої фільтрації на основі аподизованих електромагнітних кристалів : дис. … канд. техн. наук. : 05.12.13 — радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій / Ю. Ф. Адаменко. – К., 2014. – 119 л.
 6. Тимофєєва Ю. Ф. Проблематика застосування інфрачервоних пасивних датчиків руху / Д. О. Родін, Ю. Ф. Тимофєєва // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теоря, практика, історія, освіта)». Київ, 22–29 лютого 2012 — К. : НТУУ «КПІ», 2012. — С. 73  74.
 7. Тимофєєва Ю. Ф. Класифікація пристроїв зі стробоскопічним ефектом першого типу / А. В. Хижак, Ю. Ф. Тимофєєва // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теоря, практика, історія, освіта)». Київ, 22–29 лютого 2012 — К. : НТУУ «КПІ», 2012. — С. 75  76.
 8. Тимофєєва Ю. Ф. Вплив форми неоднорідностей на характеристики Електромагнітних кристалів / А. Д. Купріна, А. І. Назарько, Ю. Ф. Тимофєєва  // Радіоелектроніка в ХХІ столітті. Матеріали IV науково-технічної конференції Студентів, аспірантів та молодих вчених радіотехнічного факультету НТУУ «КПІ». — 2010. — С. 99—102.
 9. Тимофєєва Ю. Ф. Проектування частотного фільтра з кристалоподібними неоднорідностями / А. І. Назарько, Ю. Ф. Тимофєєва  // Радіоелектроніка в ХХІ столітті. Матеріали IV науково-технічної конференції Студентів, аспірантів та молодих вчених радіотехнічного факультету НТУУ «КПІ». — 2010.
 10. Адаменко Ю. Ф. Впровадження в освітній процес єдиної бази атестаційних робіт з перевіркою на плагіат / Д. В. Жураховський, Ю. Ф. Адаменко //  Науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Радіоелектроніка в ХХІ столітті". Київ, 27 квітня 2015

Профіль на сайті Інтелект