Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адаменко Володимир Олексійович

adamenko

 

Посада: старший викладач, відп. за впровадження системи «Кампус»

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 2009 р.

Робоче місце: 402(1) кімн.

Лекційні курси: «Вступ до спеціальності», «Конструювання РЕА»,  «Автоматизація обробки технічної інформації»

Публікації: 2 книжки, 7 статей

Наукові інтереси:

 • Комп’ютерне моделювання та проектування РЕА (CADs-системи).
 • Проблеми штучного інтелекту, використання нейронних мереж в проектуванні РЕА.
 • Системи комп’ютерного керування та вимірювання, системи «розумний дім».
 • Web-програмування.

Статті:

 1. Адаменко В.О. Аналіз мікросмужкових фотонних кристалів з урахуванням технологічних похибок / В.О. Адаменко, О.Д. Купріна // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2009. – № 39. – с. 68-70.
 2. Адаменко В.О. Використання нейронних мереж для синтезу мікрохвильових пристроїв / В.О. Адаменко, Г.О. Мірських // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – № 49. – с. 102-107.
 3. Адаменко В.О. Штучні нейронні мережі в задачах реалізації матеріальних об’єктів. Частина 1. Принципи побудови та класифікація / В.О. Адаменко, Г.О. Мірських // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011. – № 47. – с. 176-189.
 4. Адаменко В.О. Штучні нейронні мережі в задачах реалізації матеріальних об’єктів. Частина 2. Особливості проектування та застосування / В.О. Адаменко, Г.О. Мірських // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – № 48. – с. 213-221.
 5. Адаменко В.О. Штучні нейронні мережі як апроксимаційний апарат в задачах проектування радіотехнічних пристроїв / В.О. Адаменко, Г.О. Мірських // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – № 51. – с. 41-49.
 6. Зінгер Я. Л. Порівняння результатів три- та одновимірного моделювання мікросмужкових фільтрів нижніх частот / Я. Л. Зінгер, Ю. Ф. Адаменко, В. О. Адаменко, Є. А. Нелін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. — 2017. — № 70. — С. 56—61.
 7. Yanenko O. Automated system for irradiat ion of biologically active points of the human body / O. Yanenko; V. Adamenko; K. Shevchenko; V. Kuz // Scientific Journal of the Ternopil National Technical University — 2017. — No 2 (86) — C. 83—89.

Конференції:

 1. Адаменко В. О. Використання нейронних мереж під час класичного синтезу мікрохвильових пристроїв / В. О. Адаменко, Г. О. Мірських // Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, освіта)". Київ, 22 – 29 лютого 2012 р.: матеріали конференції — Київ: 2012. — С. 131 — 132.
 2. Адаменко В. A. Исспользование искусственных нейронных сетей для разработки микроволновых устройств / В. А. Адаменко, Г. А. Мирских // 22-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникацонные технологии». Севастополь, 10 — 14 сентября 2012 г. : материалы конференции в 2 т. — Севастополь: Вебер, 2012. — С. 133 — 134. — ISBN 978-966-335-374-6
 3. Адаменко В. A. Нейронная сеть с консервативными блоками для решения задач проектирования устройств / В. А. Адаменко, Г. А. Мирских // 23-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникацонные технологии». Севастополь, 8 — 13 сентября 2013 г. : материалы конференции в 2 т. — Севастополь: Вебер, 2013. — С. 161—162. — ISBN 978-966-335-399-9
 4. Адаменко В. О. Моделювання багато параметричних залежностей за допомогою нейронних мереж / В. О. Адаменко // XXXII Науково-технічна конференція «Моделювання». Київ, 09–10 січня, 2013. : матеріали конференції — Львів: ПП «Системи, технології, інформаційні послуги», 2013. — С. 32
 5. Адаменко В. О. Схемотехнічна реалізація штучного нейрону / В. О. Адаменко, Д. Ю. Чеботар // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 16–22 березня 2015 — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — С. 77—81 — ISSN 2311–4169
 6. Адаменко В. О. Застосування SDR-систем в експериментальних дослідженнях / В. О. Адаменко, Д. Ю. Оніщенко // Радіоелектроніка у ХХІ столітті. Матеріали IX науково-технічної конференції студентів, аспірантів та викладачів радіотехнічного факультету  27–28 квітня 2015.

Профіль на сайті Інтелект