Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Дем’яненко Петро Опанасович, к.т.н., доц.

demianenko

 

Посада: доцент

Освіта: Ленінградський електротехнічний інститут ім.В.І.Ульянова (ЛЕТІ), 1972 р.

Робоче місце: 401 кімн.

Лекційні курси: «Забезпечення якості РЕА»,«Оптоелектронні пристрої та системи»,«Статистичні основи технології РЕА»

Публікації: 12 патентів, більше 100 статей

Наукові інтереси:

 • Надчутливі волоконнооптичні (ВО) давачі.
 • Природа когерентності світла.
 • Змішування-перерозподіл випромінювання в біконечних областях сплавних ВО розгалуджувачів- сумвторів.

Статті:

 1. Дем’яненко П. О. Опрацювання сигналів імпульсного волоконно-оптичного давача прискорення / П. О. Дем’яненко, Ю. Ф. Зіньковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2015. – № 63. – с. 33-45.
 2. Перчевский А. А. Компьютерное моделирование процессов смешения-распределения излучения в сплавленных волоконно-оптических распределителях-сумматорах на основе многомодовых волоконных световодов / А. А. Перчевский, П. А. Демьяненко // Вестник НТУУ «КПИ». Серия Радиотехника. Радиоаппаратостроение. – 2013. – № 54. – с. 102-110.
 3. Дем‘яненко П. О., Зіньковський Ю. Ф. Про когерентність електромагнітних хвиль, зокрема світлових (частина 1) / П. О. Дем'яненкоб, Ю. Ф. Зіньковський // Вісник НТУУ ”КПІ” Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. Вип.40, 2010. С.177-187.
 4. Дем'яненко П. О. Про когерентність електромагнітних хвиль, зокрема, світлових (частина 2) / П. О. Дем'яненко, Ю. Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 41. – с. 191-204.
 5. Дем’яненко П. О. Про кргерентність електромагнітних хвиль, зокрема світлових (частина 3) / П. О. Дем’яненко, Ю. Ф. Зіньковський // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – Вип. 42. – С. 187-194.

 6. Дем‘яненко П. О., Зіньковський Ю. Ф. Про електромагнітні хвилі і середовище їх існування // Вісник НТУУ ”КПІ” Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. Вип.43, 2010. С.146-156

 7.  Петро Дем'яненко, Юрій Зіньковський. Про абстрагування в математиці і фізиці та про можливий фізичний сенс уявних чисел // Фізика та астрономія в сучасній школі – 2013 – №5 – с.49-56.

 8. Дем'яненко П. О., Зіньковський Ю. Ф. Про квантовомеханічний та класичний способи опису хвильових властивостей фотонів // Вісник НТУ "КПІ" Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. Вип.52, 2013. С.129-135.

 9. Демьяненко П.А., Зиньковский Ю.Ф. Волоконно-оптические датчики с импульсной модуляцией оптического потока // НКАУ. Космічна наука і техніка. – 2015. №4.- с.35-55.

Конференції:

 1. Татарчук О. А. Універсальний фотометр / О. А. Татарчук, П. О. Демьяненко// Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 10-16 березня 2014 — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — С. 207-209.
 2. Тимощук В. Ф. Інтерфейси комутації комп'ютера та електронних пристроїв / В. Ф. Тимощук, П. О. Демьяненко// Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 10-16 березня 2014 — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — С. 73-74.

Профіль на сайті Інтелект