Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Нелін Євгеній Андрійович, д.т.н., проф.

nelin

 

Посада: завідувач кафедри, координатор РІ-спеціальності

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1977 р.

Робоче місце: 419 кабінет, 17 корпус

Лекційні курси: «Функціональна та наноелектроніка», «Моделювання мікро- та наноструктур»

Публікаці: 28 патентів, 115 статей

Наукові інтереси:

 • кристалоподібні структури;
 • моделювання мікро- та наноструктур;
 • радіотехнічні моделі бар’єрних мікро- та наноструктур, узагальнена імпедансна модель кванто-механічних та кристалоподібних структур;
 • пристрої обробки сигналів на основі кристалоподібних структур;

Статті:

 1. Нелін Є.А. Радіотехнічні та оптичні моделі в наноелектроніці / Є.А. Нелін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 43. – с. 32-50.
 2. Ахмедов Р.С. Імпедансна модель для наноелектронних структур / Р.С. Ахмедов, Є.А. Нелін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2007. – № 34. – с. 102-105.
 3. Бойко В.О. Моделювання тривимірних кристалоподібних структур / В.О. Бойко, Б.М. Березянський, Є.А. Нелін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2007. – № 34. – с. 106-110.
 4. Назарько А.І. Взаємодія електромагнітного поля з неоднорідностями електромагнітних кристалів / А.І. Назарько, Ю.Ф. Тимофєєва, Є.А. Нелін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 41. – с. 65-68.
 5. Нелін Є.А. Чисельне перетворення Гілберта для кристалоподібних структур / Є.А. Нелін, В.О. Імамов // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 41. – с. 80-82.
 6. Бабушкін А. М. Комп’ютерне моделювання квантоворозмірних структур в середовищі Matlab / А.М. Бабушкін, Є.А. Нелін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011. – № 46. – с. 159-163.
 7. Назарько А.І. Ефективність неоднорідностей електромагнітних кристалів / А.І. Назарько, Ю.Ф. Тимофєєва, Є.А. Нелін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 40. – с. 141-143.
 8. Біденко П.С. Мініатюрні пристрої на основі електромагнітних кристалів / П.С. Біденко, А.І. Назарько, Є.А. Нелін, В.І. Попсуй // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2013. – № 54. – с. 120-125.
 9. Нелін Є.А. Однобар'єрні кристалоподібні структури / Є.А. Нелін, О.В. Сергієнко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – № 36. – с. 96-100.
 10. Назарько А.І. Моделювання мжросмужкового аналога фотонного кристала / А.І. Назарько, Ю.Ф. Тимофєєва, Є.А. Нелін, О.М. Іванов // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – № 36. – с. 101-103.
 11. Нелін Є.А. Порівняння традиційного та імпедансного методів моделювання квантово-розмірних структур / Є.А. Нелін, М.В. Водолазька // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – № 56. – с. 129-136.
 12. Водолазька М. В. Резонансна фільтрація двофазними резонаторами / М.В. Водолазька, А.П. Толстенкова, Є.А. Нелін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – № 57. – с. 113-120.
 13. Миколайчик О. В. Вхідні імпедансні характеристики двобар’єрних структур / О.В. Миколайчик, М.В. Водолазька, Є.А. Нелін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – № 58. – с. 112-120.
 14. Гіндікіна М. А. Імпедансні моделі двоямних структур / М.А. Гіндікіна, М.В. Водолазька, Ю.Ф. Адаменко, Є.А. Нелін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2015. – № 60. – с. 131-140.
 15. Назарько А. І. Вхідні імпедансні характеристики мікросмужкових структур / А.І. Назарько, М.В. Водолазька, П.С. Біденко, Є.А. Нелін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2015. – № 61. – с. 72-81.
 16. Хатян Д. В. Формування зонної діаграми напівпровідникових надґрат / Д.В. Хатян, М.А. Гіндікіна, Є.А. Нелін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2015. – № 62. – с. 100-107.
 17. Гіндікіна М. А. Формування зонної діаграми фотонних та фононних кристалів / М.А. Гіндікіна, Я.Л. Зінгер, Є.А. Нелін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2015. – № 63. – с. 119-126.
 18. Нелін Є. А. Критерії наближення імпедансних неоднорідностей дельта-неоднорідностями / Є.А. Нелін, А.В. Ляшок // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2015. – № 63. – с. 127-135.
 19. Нелін Є. А. Сумiщенi електромагнiтнокристалiчнi неоднорiдностi / Є. А. Нелін, Я. Л. Зінгер, В.І. Попсуй // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. ‒ 2017. №71. ‒ с. 46-51.
 20. Зінгер Я. Л. Порівняння результатів три- та одновимірного моделювання мікросмужкових фільтрів нижніх частот / Я. Л. Зінгер, Ю. Ф. Адаменко, В. О. Адаменко, Є. А. Нелін // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. ‒ 2017. – №70. ‒ с. 56-61.

Конференції:

 1. Біденко П. С. Мініатюрні пристрої на основі електромагнітних кристалів / П.С. Біденко, А.І. Назарько, Є.А. Нелін, В.І. Попсуй // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 11–15 березня 2013 — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 194—195.
 2. Водолазька М. В. Моделі двоямної структури / М. В. Водолазька, Є.А. Нелін, В.І. Попсуй // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 16–22 березня 2013 — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — С. 230-232.
 3. Зінгер Я. Л. Низькочастотний фільтр на основі кристалоподібних неоднорідностей / Я. Л. Зінгер, В.І. Попсуй, Є.А. Нелін // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 14–20 березня 2016 — К. : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 209-211.
 4. Зінгер Я. Л., Попсуй В. І., Нелін Є. А. Порівняння характеристик поодиноких та суміщених електромагнітнокристалічних неоднорідностей / Я. Л. Зінгер, В.І. Попсуй, Є.А. Нелін // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 20–26 березня 2017 — К. : НТУУ «КПІ», 2017. — С. 232-235.
 5. Гіндікіна М. А., Нелін Є. А. Особливості хвильового та вхідного імпедансів в радіотехніці та квантовій механіці  / Гіндікіна М. А., Нелін Є. А. // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 20–26 березня 2017 — К. : НТУУ «КПІ», 2017. — С. 238-241.
 6. Скляренко Є. О., Зінгер Я. Л., Нелін Є. А. Порівняння результатів три- та одновимірного моделювання НВЧ фільтрів нижніх частот/ Скляренко Є. О., Зінгер Я. Л., Нелін Є. А.​ // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 20–26 березня 2017 — К. : НТУУ «КПІ», 2017. — С. 241-244.
 7. Герус А. М., Нелін Є. А. Модель неоднорідної лінії передачі для біосередовища/ Герус А. М., Нелін Є. А.// Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 19–25 березня 2018 — К. : НТУУ «КПІ», 2018. — С. 244-247.
 8. Первак Є. О., Андрієць С. Г., Нелін Є. А. Особливості резонансного тунелювання електронів крізь трибар’єрну квантово-механічну структуру/ Первак Є. О., Андрієць С. Г., Нелін Є. А.// Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 19–25 березня 2018 — К. : НТУУ «КПІ», 2018. — С. 263-266.
 9. Зінгер Я. Л., Нелін Є. А. Фільтр нижніх частот п'ятого порядку на основі кристалоподібних неоднорідностей / Зінгер Я. Л., Нелін Є. А.// Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 19–25 березня 2018 — К. : НТУУ «КПІ», 2018. — С. 269-273.
 10. Азарх Л. П., Чайка Є. О., Нелін Є. А. Резонансні ефекти в поодиноких та періодичних бар’єрних мікро- і наноструктурах / Азарх Л. П., Чайка Є. О., Нелін Є. А.// Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 18–24 листопада 2019 — К. : НТУУ «КПІ», 2019. — С. 206-209.
 11. Герус А. М., Проскученко Р. С., Нелін Є. А. Порівняння квазізосереджених ємностей на основі секції лінії передачі та шлейфа/ Герус А. М., Проскученко Р. С., Нелін Є. А.​// Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 18–24 листопада 2019 — К. : НТУУ «КПІ», 2019. — С. 209-213.

Профіль на сайті Інтелект