Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Новосад Андрій Анатолійович

novosad

 

Посада: старший викладач

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 2010 р.

Робоче місце: 301 лаб.

Лекційні курси: «Конструювання та технологія біомедичної апаратури»,«Конструювання ЕА», «Інтелектуальні технології РЕА»

Публікації: 1 патент, більше 8 статей

Наукові інтереси:

 • Ультразвукові кавітаційні технології та обладнання для них.
 • Вимірювання параметрів кавітаційних процесів.
 • Мехатронні системи.
 • Методи та засоби проектування радіоелектронних засобів.
 • Автоматизація технологічних процесів.

Статті:

 1. Новосад А.А. Особливості застосування ультразвукових резонансних п’єзоелектричних приводів-випромінювачів в системах мехатроніки / А.А. Новосад // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – № 49. – с. 203-211.

Конференції:

 1. Гришко І. А. Визначення меж кавітаційної області в робочій камері ультразвукового трубчастого кавітатора / І. А. Гришко, А. А. Новосад // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 10-16 березня 2014 — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — С. 64-66.
 2. Узунов О. В. Експериментальне дослідження роботи пневмогідравлічного дозатора з контролерним керуванням / О. В Узунов, І. В. Ночніченко, О. С. Галецький, А. А. Новосад // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 11-15 березня 2013 — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 89-90.
 3. Кирпатенко І. М. Збудження ультразвукових п’єзовипромінювача на частоті послідовного резонансу / І. М. Кирпатенко, А. А. Новосад // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 10-16 березня 2014 — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — С. 67-69.
 4. Новосад А. А. Особливості застосування ультразвукових резонансних п’єзоелектричних приводів-випромінювачів в системах мехатроніки / А. А. Новосад // МНТК Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, освіта). Київ, 2012 — К. : НТУУ «КПІ», 2012. — С. 167-168.
 5. Луговський О. Ф. Ультразвукове дрібнодисперсне розпилення в технології нанесення просвітлюючого шару на кремнієві пластини сонячних батарей / О. Ф Луговський, А. В. Ляшок, А. А. Новосад // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 11-15 березня 2013 — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 75-76.
 6. Гришко И. А. Фокусирующие возможности ультразвуковых колебательных систем / И. А. Гришко, А. А. Новосад, А. Ф Луговський // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 11-15 березня 2013 — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 71-72.

Профіль на сайті Інтелект