Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Перегудов Сергій Миколайович , к.т.н., доц.

peregudov

 

Посада: доцент, відп. за проведення ректорського контролю

Освіта: Ленінградський політехнічний інститут, 1980 р.

Робоче місце: 312 кімн.

Лекційні курси: «Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами»,«Фізико-теоретичні основи мікросистемної техніки»,«Методи та апаратура захисту інформації»

Публікації: 2 книжки, більше 20 патентів та 100 статей

Наукові інтереси:

 • Радіометричне дослідження фізичних та біологічних об’єктів.
 • Моделювання фізичних процесів компонентів мікросистемної техніки.

Статті:

 1. Яненко А.Ф. Электромагнитная идентификация диэлектрических материалов / А.Ф. Яненко, С.Н. Перегудов, А.Д. Головчанская // Вестник НТУУ «КПИ». Серия Радиотехника. Радиоаппаратостроение. – 2010. – № 42. – с. 115-122.
 2. Яненко О.П. Підвищення ефективності генератора низькоінтенсивного шуму / О.П. Яненко, С.М. Перегудов, В.С. Вінокуров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2013. – № 53. – с. 111-118.
 3. Yanenko, A. F. Eguipment and technologies of low intensity millimeter therapy / Yanenko, A. F., Peregudov, S. N., Fedotova, I. V., Golovchanska, O. D. // Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv. – 2014. – № 59. – с. 103-110.
 4. Яненко О.П. Аналіз впливу власних надвисокочастотних шумів на параметри модуляційного радіометра / О.П. Яненко, С.М. Перегудов // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – № 51. – с. 50-57.
 5. Перегудов С.М. Дослідження опору біологічно активної точки на постійному тa змінному струмі / С.М. Перегудов, С.В. Пустова, О.П. Яненко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – № 36. – с. 113-119.
 6. Перегудов С.М. Мікрохвильові генератори на від’ємних потоках електромагнітного випромінювання для медико-біологічних застосувань / С.М. Перегудов, О.П. Яненко, В.А. Біденко, // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – № 37. – с. 106-109.
 7. Яненко А.Ф. Генератор опорных шумовых сигналов для миллиметровой радиометрии / А.Ф. Яненко, С.Н. Перегудов // Вестник НТУУ «КПИ». Серия Радиотехника. Радиоаппаратостроение. – 2009. – № 38. – с. 69-72.
 8. Перегудов С.М. Двоступеневий метод обробки результатів вимірювань високочутливої радіометричної системи / С.М. Перегудов, О.П. Яненко, Д.О. Доліч, // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2016. – № 65. – с. 79-89.

Конференції:

 1. Перегудов С. М. Антена для близькопольових радіометричних досліджень біооб’єктів / С. М. Перегудов, М. Ю. Забарило // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 10-16 березня 2014 — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — С. 164-165.
 2. Перегудов С. М. Вимірювання низькоінтенсивних сигналів біологічних об'єктів у мм-діапазоні​ / С. М. Перегудов, О. П. Яненко // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 2012 — К. : НТУУ «КПІ», 2012. — С. 112-113.
 3. Перегудов С. М. Вихідний інтерфейс автоматизованої радіометричної системи. Апаратна частина / С. М. Перегудов, О. П. Яненко // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 14-20 березня 2016 — К. : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 106-108.
 4. Перегудов С. М. Вихідний інтерфейс автоматизованої радіометричної системи. Програмна частина / С. М. Перегудов, В. І. Маруняк // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 14-20 березня 2016 — К. : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 100-102.
 5. Перегудов С. М. Газорозрядний генератор еталонного шуму для радіометричних досліджень біооб’єктів / С. М. Перегудов, О. О. Розвадовський // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 10-16 березня 2014 — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — С. 201-203.
 6. Перегудов С. М. Тепловий генератор з реверсним регулюванням температури. / С. М. Перегудов, О. П. Яненко, В. С. Вінокуров // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 11-15 березня 2013 — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 77-78.
 7. Перегудов С. М. Цифровий інтерфейс для радіометричних систем / С. М. Перегудов, О. О. Шпілін // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 10-16 березня 2014 — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — С. 222-223.