Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Шульга Аліна Вікторівна, к.т.н.

liashok

 

Посада: ст. викладач

Освіта:  Механіко-машинобудівний інститут НТУУ "КПІ", 2010 р.

Робоче місце: 309 кімн.

Публікації: 3 патенти, 11 статей

Наукові інтереси:

Статті:

  1. Нелін Є. А. Критерії наближення імпедансних неоднорідностей дельта-неоднорідностями / Є.А. Нелін, А.В. Ляшок // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2015. – № 63. – с. 127-135.

Конференції:

  1. Ляшок А. В. Керування ультразвуковим фонтаном за допомогою широтно-імпульсної модуляції / А. В. Ляшок, О. Ф. Луговський // МНТК Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, освіта). Київ, 2012 — К. : НТУУ «КПІ», 2012. — С. 161-162.
  2. Ляшок А. В. Порівняльний аналіз методів контролю парамерів лінії електроживлення / А. В. Ляшок, А. О. Ковбич // МНТК Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи. Київ, 14 – 20 березня 2016 — К. : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 118-120.
  3. Ляшок А. В. Ультразвукове дрібнодисперсне розпилення в технології нанесення просвітлюючого шару на кремнієві пластини сонячних батарей / А. В. Ляшок, А. А. Новосад, О. Ф. Луговський // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 11-15 березня 2013 — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 75-76.
  4. Ляшок А. В. Ультразвукове кавітаційне очищення великих за розміром поверхонь / А. В. Ляшок, О. Ф. Луговський М. Ф. Омелич // МНТК Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи. Київ, 14 – 20 березня 2016 — К. : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 81-83.

Профіль на сайті Інтелект