Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Яненко Олексій Пилипович, д.т.н., проф.

yanenko

 

Посада: професор

Освіта: факультет промислової електроніки КПІ, 1971 р.

Робоче місце: 312 кімн.

Лекційні курси: «Електронна апаратура лікувальних технологій»,«Метрологія біомедичної апаратури»,«Наукові дослідження за темою магістерської дисертації»

Публікації: 11 книжок, більше 50 патентів та 100 статей

Наукові інтереси:

 • Біомедичні прилади і системи.
 • Метрологічне забезпечення біомедичної апаратури.
 • Вимірювання слабких сигналів радіометричним методом.
 • Апаратура світлотерапії.

Статті:

 1. Яненко О.П. Радіометричний модуляційний вимірювач інтенсивності оптичного випромінювання / О.П. Яненко, С.В. Михайленко, А.С. Ліснічук // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – № 56. – с. 96-101.
 2. Куценко В. П. Система для вимірювання електрошкірного опору / В.П. Куценко, О.П. Яненко, С.В. Удовиченко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2015. – № 62. – с. 87-93.
 3. Скрипник Ю.А. Измерение коэффициента отражения в шумовых электромагнитных полях / Ю.А. Скрипник, А.Ф. Яненко, К.Л. Шевченко, А.А. Ваганов // Вестник НТУУ «КПИ». Серия Радиотехника. Радиоаппаратостроение. – 2011. – № 44. – с. 104-109.
 4. Яненко О.П. Моделювання нормованих спотворень монохроматичних сигналів НВЧ-генераторів / О.П. Яненко, Д.М. Ясінський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – № 49. – с. 178-183.
 5. Яненко О.П. Дослідження випромінювальної здатності мінералів для побудови мікрохвильових генераторів медичного призначення / О.П. Яненко, А.В. Мовчанюк, В.С. Вінокуров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011. – № 47. – с. 158-164.
 6. Яненко О.П. Вузькосмуговий модуляційний радіометр – спектроаналізатор / О.П. Яненко, Ю.А. Скрипник, В.П. Куценко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011. – № 47. – с. 111-117.
 7. Яненко О.П. Мікрохвильова радіометрія в біології та медицині: структурні рішення, можливості та перспективи використання / О.П. Яненко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 43. – с. 72-82.
 8. Яненко О.П. Електронні методи та засоби аускультації легень / О.П. Яненко, В.П. Романюк // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011. – № 45. – с. 170-176.
 9. Куценко В.П. Математична модель комутаційно-модуляційного перемикача низькоінтенсивних мм-сигналів / В.П. Куценко, О.П. Яненко, С.П. Сергієнко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011. – № 45. – с. 113-119.
 10. Яненко О.П. Аналіз впливу власних надвисокочастотних шумів на параметри модуляційного радіометра / О.П. Яненко, С.М. Перегудов // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – № 51. – с. 50-57.
 11. Пустова С.В. Дослідження електрофізичних і електромагнітних параметрів біологічно активних точок людського організму / С.В. Пустова, О.П. Яненко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2007. – № 34. – с. 142-149.
 12. Яненко А.Ф. Генератор опорных шумовых сигналов для миллиметровой радиометрии / А.Ф. Яненко, С.Н. Перегудов // Вестник НТУУ «КПИ». Серия Радиотехника. Радиоаппаратостроение. – 2009. – № 38. – с. 69-72.
 13. Яненко О.П. Радіометричні вимірювання електромагнітних полів слабко концентрованих розчинів солі і цукру / О.П. Яненко, Ю.А. Кирпич, С.М. Перегудов // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2006. – № 33. – с. 141-146.
 14. Яненко О.П. Дослідження резонансного поглинання біооб'єктами мм – випромінювання / О.П. Яненко, Є.Т. Мельник, В.І. Зінченко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 41. – с. 121-124.
 15. Куценко В.П. Радіометричний неруйнівний контроль діелектричних матеріалів / В.П. Куценко, О.П. Яненко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 41. – с. 124-129.
 16. Яненко А.Ф. Моделирование влияния фазовых искажений на выходной спектр СВЧ фазовращателя в режиме смещения частоты / А.Ф. Яненко, А.В. Горшков, С.Н. Поливкин // Вестник НТУУ «КПИ». Серия Радиотехника. Радиоаппаратостроение. – 2013. – № 52. – с. 52-58.
 17. Яненко А.Ф. Радиометрическая оценка качества диэлектрических материалов / А.Ф. Яненко, С.В. Михайленко, В.П. Куценко // Вестник НТУУ «КПИ». Серия Радиотехника. Радиоаппаратостроение. – 2013. – № 52. – с. 59-64.
 18. Перегудов С.М. Мікрохвильові генератори на від’ємних потоках електромагнітного випромінювання для медико-біологічних застосувань / С.М. Перегудов, О.П. Яненко, В.А. Біденко, // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – № 37. – с. 106-109.
 19. Яненко А.Ф. Электромагнитная идентификация диэлектрических материалов / А.Ф. Яненко, С.Н. Перегудов, А.Д. Головчанская // Вестник НТУУ «КПИ». Серия Радиотехника. Радиоаппаратостроение. – 2010. – № 42. – с. 115-122.
 20. Яненко О.П. Підвищення ефективності генератора низькоінтенсивного шуму / О.П. Яненко, С.М. Перегудов, В.С. Вінокуров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2013. – № 53. – с. 111-118.
 21. Яненко О.П. Корелометри в оцінці властивостей матеріалів / О.П. Яненко, О.А. Ваганов, Ю.А. Скрипник // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – № 36. – с. 41-45.
 22. Мельник Є.Т. Особливості тa використання терагерцових хвиль в біології тa медицині / Є.Т. Мельник, О.П. Яненко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – № 36. – с. 108-113.
 23. Перегудов С.М. Дослідження опору біологічно активної точки на постійному тa змінному струмі / С.М. Перегудов, С.В. Пустова, О.П. Яненко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – № 36. – с. 113-119.
 24. Куценко В. П. Оцінка впливу параметрів перемикача в комутаційно-модуляційних перетворювачах / В.П. Куценко, О.П. Яненко, К.Л. Шевченко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – № 57. – с. 83-91.
 25. Yanenko, A. F. Eguipment and technologies of low intensity millimeter therapy / Yanenko, A. F., Peregudov, S. N., Fedotova, I. V., Golovchanska, O. D. // Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv. – 2014. – № 59. – с. 103-110.
 26. Яненко О.П. Особливості мікрохвильових низькоінтенсивних випромінювань матеріалів для фізіотерапевтичних процедур / О.П. Яненко, Б.І. Яворський, Р.А. Ткачук, В.П. Русинчук // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2015. – № 60. – с. 114-121.
 27. Ткачук Р.А. Проблемы оценивания риска нейроинтоксикации с помощью электроретинографии / Р.А. Ткачук, Б.И. Яворский, О.П. Яненко // Вестник НТУУ «КПИ». Серия Радиотехника. Радиоаппаратостроение. – 2015. – № 61. – с. 108-115.

Конференції:

 1. Яненко О. П. Автоматизація цитобіологічної методики оцінки стану організму / О. П. Яненко, С. А. Коваленко // МНТК Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, освіта). Київ, 2012 — К. : НТУУ «КПІ», 2012. — С. 90-91.
 2. Яненко О. П. Апарат для елктрофульгурації з нормованим значенням вихідної потужності / О. П. Яненко, В. О. Кальнюк, М. Ю. Антоненко, О. Д. Головчанська // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 14-20 березня 2016 — К. : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 190-192.
 3. Яненко О. П. Апарат для мікрохвильової резонансної терапії / О. П. Яненко, О. І. Ющенко, С. В. Михайленко // Міжнародна науково- ехнічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 14-20 березня 2016 — К. : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 213-215.
 4. Яненко О. П. Вимірювання низькоінтенсивних сигналів біологічних об'єктів у мм-діапазоні / О. П. Яненко, С. М. Перегудов // МНТК Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, освіта). Київ, 2012 — К. : НТУУ «КПІ», 2012. — С. 112-113.
 5. Перегудов С. М. Вихідний інтерфейс автоматизованої радіометричної системи. Апаратна частина / С. М. Перегудов, О. П. Яненко // Міжнародна науково- ехнічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 14-20 березня 2016 — К. : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 106-108.
 6. Яненко О. П. Вплив неточності формування фазового зсуву на вихідну частоту дискретного фазообертача при зміщенні частоти / О. П. Яненко, А. В. Горшков // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 11-15 березня 2013 — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 79-80.
 7. Яненко О. П. Дослідження електромагнітних випромінювань природних фізіотерапевтичних об’єктів / О. П. Яненко, Б.І. Яворський, Р.А. Ткачук, В. П. Русинчук // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 16-22 березня 2015 — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — С. 121-123.
 8. Яненко О. П. Дослідження проходження світла через біотканину / О. П. Яненко, С. В. Михайленко, В. О. Кальнюк// Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 16-22 березня 2015 — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — С. 103-105.
 9. Яненко О. П. Електромагнітне дослідження параметрів сіталової та цинкової кераміки. / О. П. Яненко, В. П. Куценко, С. В. Михайленко // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 11-15 березня 2013 — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 93-94.
 10. Яненко О. П. Електронні системи спостереження та охорони відповідальних об’єктів / О. П. Яненко, Г.В. Горяшко // МНТК Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, освіта). Київ, 2012 — К. : НТУУ «КПІ», 2012. — С. 82-83.
 11. Яненко О. П. Електрофульгуратор / О. П. Яненко, В. О. Кальнюк // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 16-22 березня 2015 — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — С. 91-93.
 12. Во Зуй Фук Исследование параметров антенн искрового генератора для мм-терапии / Зуй Фук Во, О. П. Яненко // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 10-16 березня 2014 — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — С. 112-114.
 13. Михайленко С. В. Лазерний випромінювач для акупунктурної терапії / С. В. Михайленко, О. П. Яненко // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 10-16 березня 2014 — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — С. 198-200.
 14. Яненко О. П. Тепловий генератор з реверсним регулюванням температури / О. П. Яненко, Перегудов С. М. // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» . Київ, 11-15 березня 2013 — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 77-78.
 15. Яненко О. П. Фазометрична НВЧ система / О. П. Яненко, А.П. Горшков, В. Ю. Чубенко // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 16-22 березня 2015 — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — С. 82-84.
 16. Доліч Д. О. Цифровий інтегратор для радіометричної системи / Д. О. Доліч, О. П. Яненко // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 14-20 березня 2016 — К. : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 113-115.
 17. Яненко О. П. Шумовий метод вимірювання температури / О. П. Яненко, М.П. Василенко, К.Л. Шевченко // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 14-20 березня 2016 — К. : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 115-117.

Профіль на сайті Інтелект