Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Зіньковський Юрій Францевич, д.т.н., проф., академік НАН України

zinkovskiy

 

Посада: професор

Освіта: радіотехнічний факультет КПІ, 1956 р.

Робоче місце: 303 кабінет, 17 корпус

Лекційні курси: «Фізико-теоре-тичні основи конструювання»

Публікаці: 17 книжок, 31 патент, більше 208 статей

Наукові інтереси: радіоелектроніка, мікроелектроніка; технічний захист інформації; комп’ютерне проектування радіоелектронної апаратури, технологія електронного апаратобудування; педагогіка вищої освіти.

Статті:

 1. Зінченко М.В. Особливості виявлення сигналу відгуку в нелінійній радіолокації при наявності завадових нелінійних розсіювачів / М.В. Зінченко, Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – № 49. – с. 83-93.
 2. Зінковський Ю.Ф. Визначення зони однорідності керованого квазістатичного електричного поля в області з кільцевою багатозв’язною границею / Ю.Ф. Зінковський, Ю.К. Сидорук // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011. – № 46. – с. 22-34.
 3. Зінченко М.В. Поглинання НВЧ-випромінювання в нелінійній радіолокації / М.В. Зінченко, Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 43. – с. 65-71.
 4. Зінченко М.В. Особливості експериментального дослідження вторинних ефектів у нелінійній радіолокації / М.В. Зінченко, Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – № 51. – с. 88-96.
 5. Зінковський Ю.Ф. Особливості сучасної освітньої моделі викладання радіотехнічних дисциплін / Ю.Ф. Зінковський, Г.О. Мірських // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 43. – с. 83-97.
 6. Танцюра Д.В. Надійність захисту інформації системи електронного цифрового підпису / Д.В. Танцюра, Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2007. – № 34. – с. 156-163.
 7. Зінченко М.В. Ідентифікація напівпровідників засобами нелінійної локації за двома гармоніками / М.В. Зінченко, Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2009. – № 38. – с. 102-111.
 8. Дем'яненко П.О. Чи тривимірним є наш світ? / П.О. Дем'яненко, Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2009. – № 38. – с. 148-155.
 9. Дем'яненко П.О. Про електромагнітний ефір, як середовище існування електромагнітних хвиль / П.О. Дем'яненко, Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 43. – с. 146-156.
 10. Зінковський Ю.Ф. Креативність освіти в радіоелектроніці / Ю.Ф. Зінковський, Г.О. Мірських // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2007. – № 34. – с. 8-17.
 11. Зінковський Ю.Ф. Методи оптимізації конструкцій радіоелектронних модулів / Ю.Ф. Зінковський, Б.М. Уваров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2006. – № 33. – с. 116-128.
 12. Зінковський Ю.Ф. Математичне моделювання процессів взаємодії лазерного випромінювання з біологічними об`єктами / Ю.Ф. Зінковський, М.Ф. Богомолов // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2006. – № 33. – с. 129-135.
 13. Зінковський Ю.Ф. Гіпервипадкові характеристики теплових процесів у пристроях радіоелектронної апаратури / Ю.Ф. Зінковський, Б.М. Уваров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 41. – с. 103-108.
 14. Зінченко М.В. Моделювання ансамблю симетрчних вібраторів з нелінійними навантаженнями рядами Вольтерра-Пікара / М.В. Зінченко, Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 41. – с. 148-156.
 15. Зінковський Ю.Ф. Методика оцінювання рівнів складності навчальних тестів / Ю.Ф. Зінковський, Г.О. Мірських // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 41. – с. 157-163.
 16. Дем'яненко П.О. Про когерентність електромагнітних хвиль, зокрема, світлових (частина 2) / П.О. Дем'яненко, Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 41. – с. 191-204.
 17. Демьяненко П. А. О квантовомеханических и классических способах описания волновых свойств фотонов / П.А. Демьяненко, Ю.Ф. Зиньковский // Вестник НТУУ «КПИ». Серия Радиотехника. Радиоаппаратостроение. – 2013. – № 52. – с. 129-135.
 18. Танцюра Д.В. Використання спеціальних функцій для програмних генераторів псевдовипадкових послідовностей / Д.В. Танцюра, Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – № 37. – с. 115-119.
 19. Зінченко М.В. Імітатор закладного пристрою для нелінійного радіолокатора / М.В. Зінченко, Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – № 37. – с. 110-114.
 20. Зінковський Ю.Ф. Загальноосвітня компетентність технічного фахівця / Ю.Ф. Зінковський, Г.О. Мірських // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – № 37. – с. 120-125.
 21. Зінченко М.В. Ідентифікація нелінійних розсіювачів за хаотичним сигналом / М.В. Зінченко, Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011. – № 46. – с. 164-175.
 22. Зінченко М.В. Розсіювання плоских хвиль симетричним вібратором з нелінійним навантаженням при дії нелінійного радіолокатора / М.В. Зінченко, Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 40. – с. 131-140.
 23. Зінковський Ю.Ф. Розкриті особливості сучасної парадигми вищої технічної освіти / Ю.Ф. Зінковський, Г.О. Мірських // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 40. – с. 154-160.
 24. Дем'яненко П.О. Про когерентність електромагнітних хвиль, зокрема, світлових (частина 1) / П.О. Дем'яненко, Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 40. – с. 177-188.
 25. Зінковський Ю.Ф. Особливості педагогічних тестів / Ю.Ф. Зінковський, Г.О. Мірських // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 42. – с. 157-165.
 26. Зінковський Ю.Ф. Інженерна методика розрахунку ємнісного нaкопичувача радіоелектронних засобів / Ю.Ф. Зінковський, В.Г. Смолянінов, В.А. Біденко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – № 36. – с. 89-95.
 27. Зіньковський Ю.Ф. Багатофазний високочастотний пристрій для дезінсекції і сушіння зерна / Ю.Ф. Зіньковський, Ю.К. Сидорук, А.О. Туровський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – № 57. – с. 56-67.
 28. Зіньковський Ю. Ф. Функціональні параметри радіоелектронного апарату, обумовлені тепловими процесами у ньому / Ю.Ф. Зіньковський, Б.М. Уваров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – № 58. – с. 90-103.
 29. Зінченко М. В. Оцінка чутливості нелінійних розсіювачів до зондуючого випромінювання / М.В. Зінченко, Ю.Ф. Зіньковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – № 58. – с. 139-150.
 30. Дем’яненко П. О. Опрацювання сигналів імпульсного волоконно-оптичного давача прискорення / П.О. Дем’яненко, Ю.Ф. Зіньковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2015. – № 63. – с. 33-45.
 31. Уваров Б.М. Стохастичні функціональні характеристики радіоелектронних апаратів / Б.М. Уваров, Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011. – № 44. – с. 136-147.
 32. Зінченко М.В. Динамічні особливості нелінійних розсіювачів під час зондування / М.В. Зінченко, Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011. – № 47. – с. 84-97.
 33. Уваров Б.М. Оптимізація критеріальної моделі радіоелектронного пристрою / Б.М. Уваров, Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011. – № 47. – с. 118-128.
 34. Зінченко М.В. Особливості системи попереднього нелінійного зондування в нелінійній радіолокації / М.В. Зінченко, Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – № 48. – с. 84-96.
 35. Зінковський Ю.Ф. Методи експертного оцінювання споживчих властивостей РЕЗ. / Ю.Ф. Зінковський, Г.О. Мірських, Ю.Ю. Реутська // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011. – № 45. – с. 84-94.
 36. Зінченко М.В. Випромінювання некратних гармонік в нелінійній радіолокації / М.В. Зінченко, Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011. – № 45. – с. 159-170.
 37. Зінковський Ю.Ф. Методика побудови та аналізу математичної моделі перетворювача напруги / Ю.Ф. Зінковський, В.Г. Смолянінов, В.А. Біденко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2009. – № 39. – с. 108-115.
 38. Зінковський Ю.Ф. Компетентність випускника – критерій якості технічної освіти / Ю.Ф. Зінковський, Г.О. Мірських // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2009. – № 39. – с. 131-138.
 39. Зінковський Ю.Ф. Імператив збереження національних рис вітчизняної вищої технічної освіти / Ю.Ф. Зінковський, Г.О. Мірських // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2007. – № 35. – с. 5-14.
 40. Зінковський Ю.Ф. Професійна компетентність – умова плідної професійної діяльності фахівця / Ю.Ф. Зінковський, Г.О. Мірських // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2009. – № 38. – с. 112-118.
 41. Зінковський Ю.Ф. Імперативність «болонських» перетворень у технічній освіті / Ю.Ф. Зінковський, О.І. Рибін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2006. – № 33. – с. 147-154.
 42. Зінковський Ю.Ф. Нагальність технічної освіти / Ю.Ф. Зінковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2006. – № 33. – с. 161-167.
 43. Зінковський Ю.Ф. Радіоелектронна апаратура як об’єкт теорії гіпервипадкових явищ / Ю.Ф. Зінковський, Б.М. Уваров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 40. – с. 100-108.
 44. Зіньковський Ю.Ф. Компетентність фахівця – актуальна категорія вищої технічної освіти / Ю.Ф. Зіньковський, Г.О. Мірських // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – № 36. – с. 126-132.
 45. Дем’яненко П.О. Методологічні аспекти тлумачення феномену дифракції світла / П.О. Дем’яненко, Ю.Ф. Зіньковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – № 36. – с. 132-140.
 46. Дем’яненко П.О. Про когерентність електромагнітних хвиль, зокрема, світлових (частина 3) / П.О. Дем’яненко, Ю.Ф. Зіньковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – № 42. – с. 187-194.
 47. Зіньковський Ю. Ф. Макромодель тунельного діода в системах схемотехнічного моделювання / Ю.Ф. Зіньковський, А.В. Коваль // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – № 59. – с. 85-92.

Конференції:

 1. Зіньковський Ю. Ф. Задача рівномірності електричного поля у багатофазній електродній структурі / Ю. Ф. Зіньковський, Ю. К. Сидорук , А. О. Туровський // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 10–16 березня 2014 — К. : НТУУ «КПІ», 2014. — С. 120-122.
 2. Туровський А. О. Методи підвищення ефективності опромінення діелектричних матеріалів електромагнітним полем /А. О. Туровський, Ю. Ф. Зіньковський, Ю. К. Сидорук // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 16-22 березня 2015 — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — С. 57-59.
 3. Зіньковський Ю. Ф. Нелінійна радіолокація у сфері технічного захисту інформації / Ю. Ф. Зіньковський, О. О. Гаташов // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 16-22 березня 2015 — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — С. 166-168.
 4. Денисенко Р. О., Зіньковський Ю. Ф. Електромагнітна сумісність інтерфейсів цифрових технічних засобів / Денисенко Р. О., Зіньковський Ю. Ф. // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 19-25 березня 2015 — К. : НТУУ «КПІ», 2018. — С. 72-75.

Профіль на сайті Інтелект