Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Автоматизація виробництва електронних засобів

Лектор: Зінченко Максим В’ячеславович

Кількість кредитів: 2.5

Навчальна дисципліна «Автоматизація виробництва електронних засобів» забезпечує підготовку спеціалістів галузей електроніки та телекомунікації. Однією з основних тенденцій останніх десятиліть є прагнення автоматизувати якомога більше виробничих процесів в різних галузях промислового виробництва. Останні досягнення науки і техніки дозволяють вивести процеси автоматизації виробництва на якісно новий рівень. Завданням дисципліни є отримання студентами компетентності в основних теоретичних аспектах автоматичного управління та практичних конструкціях промислового автоматичного обладнання для виробництва електронних засобів. Для чого у процесі вивчення дисципліни студенти отримують компетентності в основних теоретичних аспектах сучасного виробництва електронних засобів. Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні фундаментальних (вища математика, фізика) та спеціальних дисциплін, таких як “Фізичні основи електронних апаратів”; “Елементна база електронних апаратів”; “Аналогова та цифрова електроніка”; “Теорія кіл та сигналів” та багатьох інших.

PDF-варіант анотації!