Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Автоматизація обробки біоінформації

Лектор: Уваров Борис Михайлович

Кількість кредитів: 2

Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретич-них основ обробки та аналізу специфічних видів інформації, пов’язаних з фізіологічним станом людини, прикладних методів, які при цьому застосовуються, знайомству з сучасною медичною радіоелектронною апаратурою. Основні завдання дисципліни: формування у студентів знань принципів використання сучасних методів вимірювання, аналізу та реєстрації біоінфор-мації; структурних особливостей медичної радіоелектронної апаратури (РЕА); методів планування та організації біомедичних експериментів; перспектив розвитку методів та конструкцій біомедичної РЕА

PDF-варіант анотації!