Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Дизайн біомедичної апаратури

Лектор: Туровський Анатолій Олександрович

Кількість кредитів: 7

Основною метою навчальної дисципліни є формуванню у студентів креативного підходу до проектування біомедичної радіоелектронної апаратури. В процесі навчання студенти засвоюють основи ергономічного конструювання, вимог технічної естетики і психофізіологічні характеристика людини-оператора, принципи формотворення і основи технології виготовлення деталей РЕЗ. Практичне спрямування навчального процесу орієнтоване на набуття досвіду використання комп’ютерних засобів для проектування і візуалізації виробів та виконання ескізного пошуку як етапу створення промислового виробу. За час освоєння курсу студенти оволодівають навиками роботи у середовищі твердотільного об’ємного моделювання SolidWorks, надбудови для створення керуючих програм SolidCam та середовища візуалізації моделей KeyShot.

PDF-варіант анотації!