Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Конструювання електронних засобів

Лектор: Уваров Борис Михайлович

Кількість кредитів: 9

Мета викладання дисциплiни: вивчення науково-методологічних та прикладних методiв проектування конструкцій радіоелектронних засобів (РЕЗ), які об’єднують у собі елементи мікроелектроніки, мікромеханіки, кібернетики, систем забезпечення надійності їх в умовах застосування. У дисципліні розглядаються: принципи та галузi використання РЕЗ, тенденцiї їх розвитку; особли-востi роботи елементів їх механiчних конструкцій та елементів електроної структури (ЕЕС) при дії дестабілізуючих електромагнітних, теплових та механічних факторів; методи забезпечення параметрів теплових режимів структурно-конструктивних модулів РЕЗ; зв'язок механічних напружень в елементах конструкції та температур ЕЕС з показниками надійності всього РЕЗ; сучасні методи проектування РЕЗ із заданими функцiональними характеристиками та показниками

PDF-варіант анотації!