Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Пристрої захисту інформації в електронній апаратурі

Лектор: Євграфов Дмитро Вікторович

Кількість кредитів: 2.5

Навчальна дисципліна присвячена теоріко-інформаційним, фізичним і організаційно-методичним аспектам збереження інформації. В дисципліні розглядаються: питання виявлення можливих каналів витоку, основні методи та технічні засоби її захисту, пошук, нейтралізацію та знешкодження каналів витоку. У процесі навчання студенти опановують знання з основ теорії інформації (кількісні характеристики інформації, ентропія), канали витоку інформації і основні методи їх фізичного захисту від витоку через побічні електромагнітні випромінювання, а також технічні і схемні рішення щодо зменшення витоку. Крім того студенти набувають навички в обґрунтування системи захисту з використанням методів експертного оцінювання, та розрахунках надійності систем автентифікації інформації.

PDF-варіант анотації!