Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Технологія виробництва електронних засобів

Лектор: Попсуй Володимир Ілліч

Кількість кредитів: 7.5

"Технологія виробництва електронних засобів" відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної технологічної підготовки фахівців в галузі "Телекомнікації та радіотехніка". Дисципліна базується на використанні знань, одержаних студентами при вивчені загальноосвітніх та спеціальних технічних дисциплін, а також дисциплін конструкторсько-технологічної підготовки і є кінцевою в цьому циклі дисциплін.

Дисципліна «Технологія виробництва електронних засобів» повинна забезпечувати технологічну підготовку студентів для розробки, виробництва та експлуатації різноманітних радіоелектронних апаратів. Ця мета досягається шляхом формування у студентів здатностей:

PDF-варіант анотації!