Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Електронні прилади

Лектор: Зінченко Максим В’ячеславович

Кількість кредитів: 6

Навчальна дисципліна “Електронні прилади” забезпечує підготовку технічних фахівців у галузях електроніки та телекомунікації. У зв’язку зі стрімким розвитком електронних приладів та систем актуальним залишається вивчення студентами фізичних основ функціонування, принципу дії та будови різних видів електронних приладів, їх властивостей, можливостей використання у якості як окремої елементної бази електронних апаратів, так і в складі інтегрованих мікросхем. Завданням дисципліни є підготовка студентів до вирішення задач, пов’язаних з раціональним вибором елементної бази при розробці радіоелектронної та телекомунікаційної апаратури, кваліфікованою експлуатацією радіоелектронної апаратури, придбанням умінь роботи з електронними приладами і мікроелектронними виробами. Метою вивчення дисципліни є отримання студентами компетентності в основних теоретичних аспектах функціонування різноманітних електронних приладів. Дисципліна “Електронні прилади” базується на відповідних розділах курсів математики, фізики та теорії електричних кіл. Вона є базовою для таких дисциплін як “Мікроелектроніка”, “Аналогова та цифрова електроніка”, “Функціональна мікро- та наноелектроніка”, “Фізико-теоретичні основи конструювання РА” та багатьох інших.

PDF-варіант анотації!