Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Проектування радіоелектронної апаратури

Лектор: Адаменко Юлія Федорівна

Кількість кредитів: 3

Дисципліна «Проектування радіоелектронної апаратури» систематизує та розвиває набуті студентами знання з інших дисциплін. Так, в межах курсу студенти розглядають усі етапи життєвого циклу радіоелектронної апаратури (РЕА); етапи та принципи її проектування; вплив дестабілізуючих факторів на роботу апаратури та захист від цього впливу; особливості компонування модулів РЕА; методики вузлового та міжвузлового з’єднань. Особлива увага звертається на якість розробки конструкторської документації.

Дисципліна дає наглядне уявлення про всі етапи дипломного проектування.

Результатом виконання розрахунково-графічної роботи є розробка технічного завдання на атестаційну дипломну роботу.

PDF-варіант анотації!