Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Забезпечення якості РЕА

Лектор: Демʻяненко Петро Опанасович

Кількість кредитів: 1.5

Дисципліна “Забезпечення якості радіоелектронної апаратури” належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки студентів і є ввідною до дисципліни “Метрологія радіоелектронної апаратури”, яка викладається студентам ІІІ курсу навчання. Виробництво радіоелектронної апаратури, її налагоджування, експлуатація та ремонт потребують вміння виконувати вимірювання широкого кола параметрів, в першу чергу електричних, які характеризують технічний стан апаратури, перебіг технологічних процесів, тощо, та вміння дати грамотну оцінку результатам вимірювання. Дисципліна надає інформацію щодо основних (система СІ) та похідних одиниць вимірювання, параметрів електричних сигналів, принципів дії, устрою та методів використання приладів для вимірювання різних електричних величин. Дисципліна базується на загальній підготовці студентів в галузі фізики, хімії, математики, механіки та радіоелектроніки.

PDF-варіант анотації!