Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Основи систем автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури

Лектор: Адаменко Юлія Федорівна

Кількість кредитів: 6

На сьогоднішній день жоден розробник не може уявити процес проектування радіоелектронної апаратури (РЕА) без використання комп’ютерних програм. Вони супроводжують увесь процес, від задуму до технічної реалізації.

В рамках курсу «Основи систем автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» студенти знайомляться з особливостями роботи систем автоматизованого виробництва, зокрема CAD, CAE та CAM системами. Розглядаються принципи побудови графічних моделей та операції з ними; графічні стандарти та формати; методи формування зображення на екрані монітора; принципи моделювання в програмах інженерного аналізу; принципи автоматизації виробництва.

В рамках лабораторних та практичних робіт студенти виконують повне проектування друкованого вузла з виконанням усієї необхідної конструкторської документації за допомогою програмного пакету Altium Designer чи P-CAD.

PDF-варіант анотації!