Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами

Лектор: Перегудов Сергій Миколайович

Кількість кредитів: 2.5

Навчальна дисципліна «Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами» викладається на 3 курсі бакалаврату за напрямом «Радіоелектронні апарати» і відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців в галузі біотехнічних та медичних апаратів і систем. Основним завданням курсу є формування у студентів розуміння природи фізичних полів (електромагнітного, теплового, акустичного та інших), здатності аналізувати природу їх виникнення та уплив на біологічні об’єкти, уміння визначати основні характеристики поширення полів в біосередовища та враховувати особливості взаємодії полів з біооб’єктами під час проектування та розробки сучасної медичної техніки. Даний курс формує базові знання для вивчення дисциплін фахової підготовки: «Біофізика та фотоніка», «Інтроскопія біооб’єктів та методи відображення інформації», «Апаратура біомедичних досліджень», «Електронні діагностичні апарати і системи», «Електронна апаратура лікувальних технологій».

PDF-варіант анотації!