Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Методи та апаратура захисту інформації

Лектор: Перегудов Сергій Миколайович

Кількість кредитів: 4

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки і викладається для магістрів спеціальностей 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби» і 8.05090203 «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки». Вона базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін «Алгоритмізація та програмування», «Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів», «Інформаційні технології», «Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій». Основним завданням курсу є формування у студентів знань методів і засобів захисту інформації від випадкових та навмисних загроз, уміння використовувати програмно-апаратні засоби захисту інформації та вирішувати основні завдання із забезпечення інформаційної безпеки на стадії розробки і проектування електронних апаратів.

PDF-варіант анотації!