Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Фізико-технічні основи мікросистемної техніки

Лектор: Перегудов Сергій Миколайович

Кількість кредитів: 6

Навчальна дисципліна «Фізико-технічні основи мікросистемної техніки» викладається на 3 курсі бакалаврату за напрямом «Радіоелектронні апарати» і відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців в галузі мікросистемної техніки. Основним завданням курсу є формування у студентів знань в області фізики процесів у мікропристроях, розуміння основних принципів розробки компонентів мікросистемної техніки, уміння застосовувати методи комп’ютерного моделювання фізичних процесів в пристроях мікросистемної техніки та експериментально визначати їх основні технічні характеристики. Даний курс формує базові знання для вивчення дисциплін фахової підготовки: «Моделювання мікро- і наноструктур», «Мікроелектромеханіка», «Мікро- та наносенсори», «Проектування мікросистемної техніки та інтелектуальних технологій».

PDF-варіант анотації!