Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Конструкції та технології мікросистемної техніки

Лектор: Адаменко Юлія Федорівна

Кількість кредитів: 4

Невід’ємною складовою робота усіх сучасних «гаджетів» є використання тих чи інших мікроелектромеханічних (МЕМ) пристроїв. Це можуть бути, як різноманітні види давачів (акселерометри, гіроскопи, давачі освітлення та температури тощо), так і види виконавчих механізмів (мікродвигуни, мікродзеркала, перемикачі тощо).

В межах курсу «Конструкції та технології мікросистемної техніки» студенти знайомляться з різновидами МЕМ пристроїв, вивчають особливості їх функціонування та конструкції.

Важливим аспектом при проектуванні МЕМ пристроїв є розуміння технології їх виробництва, що також розглядається в межах курсу.

На лабораторних роботах студенти досліджують роботу двохосьового акселерометру, диференціального давача тиску та осцилографічного гальванометру.

PDF-варіант анотації!