Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Механіка та основи мехатроніки

Лектор: Уваров Борис Михайлович

Кількість кредитів: 7.5

Мета викладання дисциплiни: вивчення теоретичних та прикладних роздiлiв механiки, на яких базуються методи проектування несівних конструкцій та механізмів радіоелектронних засобів (РЕЗ). Ці пристрої мають характерні особливості: вони повинні мати високі коефіціенти використання об'ему та механічних властивостей конструкційних матеріалів, механізми РЕЗ – високі кiнематичну точнiсть, швидкодію, надiйнiсть. Студенти повинні вивчити: методи проектування конструкцій та пристроїв РЕЗ; сучасну наукову та технiчну лiтературу, нормативні матеріали, довiдники, що відносяться до цієї галузі; типові комп'ютерні програми для проектування механізмів та механiчних конструкцій

PDF-варіант анотації!