Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Технології віртуальних приладів

Лектор: Туровський Анатолій Олександрович

Кількість кредитів: 3

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів навик та досвіду використання комп’ютерних засобів для проектування інтелектуальних технологій, виконання синтезу віртуальних приладів, застосування комп’ютерних середовищ для проведення та планування віртуальних експериментів. Основна увага при розробленні навчальних матеріалів до дисципліни звертається на вивчення програмного пакету візуального програмування LabView і його прикладне застосування для розроблення та використання віртуальних приладів та експериментів з їх застосуванням. Студенти вивчають методи контролю та вимірювань у віртуальному середовищі, збір даних та автоматизовані системи випробувань.

PDF-варіант анотації!