Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Пристрій управління телевізійними підсилювачами у складі цифро аналогових передавачів

Автор: Кукурудза Сергій Олександрович

Група: РК-51

Керівник: Нікітчук Артем Валерійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: В даному проекті розроблений пристрій управління та контрою телевізійними підсилювачами в складі цифро-аналогових передавачів. Цей пристрій призначений для керування підсиленням сигналів зображення і звукового супроводження в складі цифро-аналогових телевізійних передавачів.
Контроль та керування параметрами підсилювачів в ТВ передавачах, є набагато складнішою задачею ніж в передавачах іншого типу. Окрім цього, в процесі експлуатації підсилювача, параметри повинні зберігатись в допустимих межах без регулювання в продовж певного часу.
Інтенсивне залучення мікропроцесорної та обчислювальної техніки, ведеться задля створення цілком автоматизованих систем контролю та управління параметрів ТВ підсилювачів.
Сучасні підсилювачі потужності повинні забезпечити постійність своїх параметрів на протязі довгого строку експлуатації. Тому в розробці приладу слід використати програмне керування, яке дозволить зробити плавне зростання потужності при вмиканні.

Ключові слова: пристрій, підсилювач, друкована плата

Атестаційна робота складається з 70 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 0 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст