Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Аварійний освітлювальний прилад

Автор: Халаїм Василь Павлович

Група: РІ-11

Керівник: Водолазька Мар’яна Володимирівна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою дипломного проекту було проектування аварійного освітлювального приладу. Розроблена принципова схема з якісно новим функціоналом та розраховано конструкційні параметри приладу. Пояснювальна записка складається зі вступу, восьми розділів, висновку, переліку джерел та додатків, що містять технічне завдання, специфікації та перелік елементів до креслень. Пояснювальна записка містить 6 таблиць та 25 рисунків. Графічний матеріал складається зі структурної схеми(А3), принципової схеми(А1), складального кресленика(А3) та друкованої плати(А2) блоку керування, складального кресленика(А2) та друкованої плати(А2) світлодіодного світильника. Результати даної роботи можна використати для вдосконалення уже існуючих аварійних освітлювальних приладів або впровадження у виробництво нового приладу з додатковим доопрацюванням конструкції та функціоналу.

Ключові слова: аварійне освітлення, друкована плата, світлодіодна лампа, блок керування, мікроконтролер, датчик освітлення, акумуляторне живлення

Атестаційна робота складається з 58 стор. пояснювальної записки, 5 дод. та 6 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: