Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Автоматизована система поливу

Автор: Терещенко Дмитро Валерійович

Група: РІ-г61-1

Керівник: Адаменко Володимир Олексійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Зараз на українському ринку автоматичного поливу лідерами є дві
американські компанії Hunter та Rain Bird, які орієнтовані або на великі
сільськогосподарські поля, або на галявини з газоном. До того ж, ціна на ці
системи досить висока. Відсутність на ринку автоматичних систем поливу для
невеликих присадибних ділянок з різними зонами поливу, а також
перераховані вище переваги такої системи визначають актуальність
дипломного проекту.

Ключові слова: автоматизована, система, полив

Атестаційна робота складається з 62 стор. пояснювальної записки, 0 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст