Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Автомат перемикання відеокамер переднього та заднього виду автомобіля

Автор: Мельник Олександр Анатолійович

Група: РК-51

Керівник: Нікітчук Артем Валерійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою дипломного проекту є розробка автомату перемикання відеокамер переднього та заднього виду автомобіля для зручного та безпечного парку-вання.
У проекті досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі досліджених даних спро-ектовано друковану плату автомату перемикання відеокамер, обрано необ-хідні складові частини. Проведено розрахунки, що підтверджують працездат-ність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. В результаті створено усю необхідну конструкторську документацію.

Ключові слова: комутатор, мікроконтролер, друкована плата, відеокамера

Атестаційна робота складається з 43 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст