Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Аудіо система з дистанційним керуванням

Автор: Шелестюк Даниїл Андрійович

Група: РІ-г61-1

Керівник: Тарабаров Сергій Борисович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Розширення можливостей акустики змінюються з кожним поколінням. Для спрощення відтворюваності звуку люди перейшли з аналогових рупорів до цифрової акустики, яка має місце майже в кожному будинку. Розробка аудіосистеми з дистанційним управлінням ставить ціль спроектувати простішу сучасну аудіосистему з можливістю зчитування інформації з мобільних пристроїв через бездротовий зв’язок.
Метою дипломного проекту є розробка аудіосистеми з дистанційним керуванням.

Ключові слова: аудіосистема, дистанційне керування

Атестаційна робота складається з 64 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст