Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Автомат керування вуличним освітленням

Автор: Бабич Олександр Вікторович

Група: РВ-22

Керівник: Доцент Сидорук Юрій Кіндратович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Анотація: Даний дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 65 сторінки, включає 5 ілюстрацій, 14 таблиць, 4 креслення, 23 посилання, 2 додатки. Метою даного дипломного проекту є створення автомату управління вуличним освітленням, який здатен вмикати і вимикати світло в залежності від навколишнього освітлення. В результаті дипломного проекту було досліджено різні схемотехнічні рішення для цих автоматів, вибрано схему електричну принципову та підібрано необхідну елементну базу для даного виробу. Також було вибрано метод виготовлення плати, проведено розрахунок друкованого монтажу та спроектовано друковану плату. Було проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу. Даний пристрій рекомендовано використовувати для освітлення дачних ділянок, вулиць, парків або ландшафтник композицій.

Ключові слова: ключові слова: автомат управління, освітлення, друкована плата, фоторезистор, реле.

Атестаційна робота складається з 65 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: