Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Багатоканальний блок живлення радіометричних приймачів

Автор: Желяк Максим Олександрович

Група: РІ-31в

Керівник: Непочатих Юрій Васильович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Мета дипломного проекту — розробка осцилографічної приставки з виводом інформації на екран ПК.
Після оцінки існуючих аналогів прийняте рішення про розробку більш дешевого пристрою. Для цього обрано структурну схему та схему електричну принципову.
Для обраної схеми підібрано компонентну базу.
На основі отриманих даних розроблено друковану плату у середовищі
Altium Designer.
Відповідно до розмірів плати було обрано корпус.
У результаті отримано більш дешевий, ніж іноземні аналоги пристрій.

Ключові слова: usb, мікроконтролер, ацп, осцилограф

Атестаційна робота складається з 73 стор. пояснювальної записки, 0 дод. та 0 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст