Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Багатофункціональний кухонний пристрій

Автор: Кенесов Тілек Саматович

Група: РІ-г61-1

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: В даній дипломній роботі описаний процес модернізацій системи блоку управління багатофункціонального кухонного пристрою – мультиварки. Були проаналізовані аналоги даного пристрою на світовому ринку в декількох напрямках: технічні характеристики, характеристики принципової схеми блоку керування і характеристики конструкції зовнішнього корпусу. В цьому проекті були виявлені основні шляхи модернізації даного пристрою за допомогою заміни робочих елементів системи блоку керування. Проведені всі необхідні розрахунки по проектуванню друкованої плати, визначенню габаритних розмірів пристрою.

Ключові слова: мультиварка, модернізація

Атестаційна робота складається з 76 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 0 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст