Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Блок керування роботом

Автор: Шапоров Олександр Ігорович

Група: РК-51

Керівник: Адаменко Володимир Олексійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою даного проекту є створення приладу, який дозволить керувати різними роботизованими платформами та зможе використовуватися в навчальних цілях, як для вивчення програмування, так розвитку навичок роботи з електронікою.
В результаті розроблено комплект конструкторської документації для виготовлення блоку керування роботом, до якого можна підключати двигуни та інші виконавчі механізми на пряму, а керування та контроль проводити за допомогою бездротових методів зв’язку.

Ключові слова: мікроконтролер, arduino nano, системи керування

Атестаційна робота складається з 54 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст