Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Блок стабілізації попереднього підсилювача потужності

Автор: Батрак Євген Анатолійович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., проф. Погребняк В. П.

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: У даному дипломному проекті була проведена розробка блоку стабілізаторів попереднього підсилювача потужності. В роботі розроблена принципова схема приладу, проведена розробка конструкції приладу з обґрунтуванням доцільності конструкторських прийнятих конструкторських рішень. Наведено аналіз надійності, працездатності та технологічності блок стабілізаторів. Результатом роботи є набір конструкторської документації, необхідний для виготовлення пристрою на практиці. У розділі «Охорона праці» була проведена оцінка найбільш шкідливих і небезпечних факторів при розробці та виготовленні блоку стабілізаторів.

Ключові слова: стабілізатор, підсилювач потужності, САПР

Атестаційна робота складається з 47 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: