Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Бортовий комп’ютер на базі мікроконтролера

Автор: Артеменко Дмитро Сергійович

Група: РВ-11

Керівник: Погребняк Віталій Петрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 93 сторінки, включає 20 ілюстрацій, 20 таблиць, 5 креслень, 16 посилань, 2 додатки. Метою дипломного проекту є розробка управляючої плати графічного дисплею для відображення поточного стану вузлів та агрегатів транспортного засобу. У проекті проведено аналіз вимог до сучасних бортових комп‘ютерів. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі досліджених даних спроектовано друковану плату бортового комп‘ютера, обрано необхідні складові частини. Проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. Розроблений бортовий комп‘ютер рекомендовано використовувати на транспортних засобах середнього та бюджетного класу.

Ключові слова: бортовий комп‘ютер, мікроконтролер, друкована плата, блок керування.

Атестаційна робота складається з 93 сторінок пояснювальної записки, 2 додатків та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: