Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Бортовий комп’ютер на мікроконтролері для автомобіля з двигуном внутрішнього згорання

Автор: Познахор Дмитро Олександрович

Група: РІ-г61-2

Керівник: Нікітчук Артем Валерійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: У дипломному проекті розроблено бортовий комп’ютер, який передбачає можливість встановлення його на будь-який автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння.
У проекті проведено аналіз відомих конструкцій, враховуючи всі переваги та недоліки розглянутих рішень було спроектовано бортовий комп’ютер, а саме виконано:розроблення схеми електричної принципової, вибір схемо технічного рішення та елементної бази, розроблення друкованої плати та конструкції.
Пристрій рекомендований до встановлення на будь-який автомобіль, попередньо узгодивши параметри техніки, на яку передбачається встановлення з вихідними даними, що зазначені в технічному завданні.

Ключові слова: бортовий комп’ютер, мікроконтролер, друкована плата, arduino nano, радіомодуль

Атестаційна робота складається з 50 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст