Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Вимірювач світло пропускання скла

Автор: Кругаль Антон Сергійович

Група: РВ-11

Керівник: к.т.н., доц. Зінченко Максим В’ячеславович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 72 сторінок (16 ілюстрацій, 12 таблиць і 24 посилань) та 4 креслень. Проект присвячений розробці тауметра — пристрою вимірювання світлопропускання скла. Проаналізовано сучасні нормативні вимоги до розглянутого пристрою. Проведений аналіз аналогів, результатом чого було обрання прототипу та найвдаліших технічних рішень. Акцент під час проектування зроблений на мінімізацію елементів схеми електричної принципової зі збереженням техніко-метрологічних характеристик розробки, що суттєво зменшило енергоспоживання та собівартість виробу. Представлена розробка відповідає відповідним нормативним документам та стандартам стосовно вимірювання світлопропускання скла. Першочергове впровадження пристрою стосується органів ДАІ, станцій технічного обслуговування транспортних засобів тощо.

Ключові слова: тауметр, світлопропускання скла, обробка цифрового сигналу

Атестаційна робота складається з 90 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: