Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Виявлювач закладних пристроїв замаскованих під елементи РЕА

Автор: Федорчук Тарас Васильович

Група: РІ – 11

Керівник: Євграфов Дмитро Вікторович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.090502 Радіоелектронні апарати

Анотація: Виявлювач закладних пристроїв замаскованих під елементи РЕА. В даному дипломному проекті розробляється виявлювач закладних пристроїв, з AVR мікроконтроллером. Дипломний проект Федорчука Т.В. НТУУ "КПІ", факультет радіотехніки, кафедра конструювання і виробництва радіоелектронної апаратури, група РІ-11. КПІ, 2015. – Сторінок – 74, рисунків – 28, таблиць – 10, креслень – 3. У даному проекті розроблений виявлювач закладних пристроїв, з AVR мікроконтроллером. Основним призначенням даного приладу є розпізнавання закладних пристроїв або окремих елементів РЕА, таких як: резистори, конденсатори, діоди, індуктивності. Пристрій має можливість підключення до комп'ютера через інтерфейс USB. Проект містить графічну документацію, яка включає: креслення схеми електричної структурної, креслення схеми електричної принципової, У проекті містяться результати вимірювання пристрою

Ключові слова: виявлювач, закладний пристрій, мікроконтроллер, вимірювання

Атестаційна робота складається з 78 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: