Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Генератор на основі прямого цифрового синтезу

Автор: Карлик Роман Олексійович

Група: РВ-11

Керівник: Новосад Андрій Анатолійович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка генератора на основі прямого цифрового синтезу. У проекті розроблено принципову схему генератору з використанням інтегральної схеми DDS, на основі схеми проведено вибір елементної бази. Розроблено друкований вузол та проведено вибір варіанту конструкції. Проведені необхідні розрахунки для підтвердження працездатності приладу та відповідності стандартам і регламентуючім документам. Даний генератор можливо використовувати у науково-дослідницьких лабораторіях, сервісних центрах, як джерело стабільного аналогового сигналу.

Ключові слова: генератор, мікроконтролер, цифровий синтез, аналоговий сигнал

Атестаційна робота складається з 68 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 4 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: