Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Генератор сигналів з керуванням від персонального комп’ютера

Автор: Ляшко Андрій Андрійович

Група: РК-51

Керівник: Адаменко Володимир Олексійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: В дипломному проекті розроблено електронний модуль для генератора сигналів. Особливістю даного приладу є можливість керування ним з ПК.
Проведено аналіз відомих конструкцій та схемотехнічних рішень. Враховуючи їх переваги та недоліки, а саме в електричних параметрах та функціоналу, спроектовано електронний модуль для генератора сигналів. Розроблено схеми структурну та електричну принципову, обрано елементну базу, розроблено друковані плати та конструкцію пристрою, проведено розрахунки, які підтверджують його працездатність.

Ключові слова: генератор сигналів, dds, ad9851, arduino nano

Атестаційна робота складається з 46 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст