Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Годинник – метеостанція

Автор: Павленко Костянтин Олександрович

Група: РК-51

Керівник: Головня Вікторія Мілентівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Метою даного дипломного проекту є розробка домашньої погодної
метеостанції на базі мікроконтролера.
У проекті розроблено принципову схему з використанням
мікроконтролеру ATMEGA32A, на основі схеми проведено вибір елементної
бази. Розроблено друкований вузол та проведено вибір варіанту конструкції.
Проведені необхідні розрахунки для підтвердження працездатності приладу та
відповідності стандартам та регламентуючим документам.
Даний пристрій можна використовувати в житлових приміщеннях для
контролю температури та вологості, а також для моніторингу атмосферного
тиску.

Ключові слова: метеостанція, мікроконтролер

Атестаційна робота складається з 69 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст