Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Двополярний блок живлення для підсилювача низьких частот

Автор: Михейкін Віктор Петрович

Група: РК-51

Керівник: Шульга Аліна Вікторівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: В даному дипломному проекті було розроблено двополярний блок
живлення для підсилювачів низької частоти. Спроектовано схему електричну
принципову. Розроблено корпус для пристрою.
Наведено розрахунки по проектуванню друкованої плати, розрахунок
на вібростійкість, надійність і тепловий розрахунок. Розроблені рекомендації
з охорони праці.

Ключові слова: блок живлення, плата, друкована плата, елементи

Атестаційна робота складається з 55 стор. пояснювальної записки, 0 дод. та 0 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст