Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Детектор землетрусу на базі arduino

Автор: Кубай Вадим Сергійович

Група: РК-51

Керівник: Зінгер Яна Леонідівна

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: Існує багато сфер де необхідно забезпечувати аварійний захист та по-передження землетрусу. Метою даного проекту є розробка детектора землетрусу на базі Arduino. Завданням є фіксування вібрацій та подання сигналу тривоги про можливу небезпеку землетрусу.
Проведено аналіз існуючих технічних рішень, визначенні переваги та недоліки. Виконано розрахунки параметрів для схемотехнічного виконання та надійності пристрою. Розроблено комплект конструкторської документації.

Ключові слова: землетрус, вібрація, детекція, попередження, запобігання

Атестаційна робота складається з 53 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст