Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Діагностика захворювання ока людини методами томографії

Автор: Стариненко Ольга Андріївна

Група: РБ-11

Керівник: ас. Головня В.М.

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: В дипломній роботі оптимізовано роботу приладу спектральної когерентної томографії. Робота складається з п’яти розділів. В першому розділі проведено аналіз неінвазивних оптичних та лазерних методів діагностики захворювань ока людини. В другому та третьому розділах розглянуто та проаналізовано принципи роботи спектральних приладів та математичну обробку сигналів відповідно. В четвертому розділі запропоновано альтернативні широкосмугові джерела оптичного випромінювання та наведені їх характеристики. В п’ятому розділі розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час користування приладом. Список літератури складається з 14 джерел.

Ключові слова: спектральна оптична когерентна томографія

Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 1 дод.

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати:

Презентація