Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Експериментальний стенд для дослідження сушіння діелектричних сипучих матеріалів у електромагнітному нвч-полі

Автор: Яблунівський Антон Валерійович

Група: РІ-11

Керівник: Туровський Анатолій Олександрович

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломний проект викладено на 49 сторінках і містить 16 рисунків, 2 таблиці, 24 посилання на джерела та 3 додатки. Метою проекту є розробка експериментального стенду для дослідження сушіння діелектричних сипучих матеріалів у електромагнітному НВЧ-полі та оптимізація основних параметрів камери обробки. Виконано розрахунок та оптимізацію таких параметрів як товщина камери обробки, в якій відбувається опромінення зерноподібних матеріалі, та відстаней від камери обробки до прилеглих поляризаційних дзеркал, за яких буде забезпечення максимальне значення рівномірності розподілу поля. Розроблена конструкторська документація, що включає у себе складальне креслення на випромінювач та окремі деталі: хвилевід, плита зі щілинами та кріпильна пластина, схема електрична принципова на плату живлення магнетронів із забезпеченням регулювання їх потужності.

Ключові слова: діелектричні сипучі матеріали, електромагнітна хвиля, зерно, опромінення, поляризаційне дзеркало, камера обробки, хвилевід, нвч-поле, оптимізація, магнетрон.

Атестаційна робота складається з 49 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 5 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Креслення: