Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Електромагнітний прискорювач мас

Автор: Будовський Максим Ігорович

Група: РІ-г61-1

Керівник: Адаменко Володимир Олексійович

Рівень освіти: Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Анотація: У пояснювальній записці дипломного проекту розглянуті та описані різні реалізації прискорювачів та їх схематичні рішення. Створена загальна електрична схема приладу, розглянуті схемотехнічні реалізації комутації струму в котушці та їх ефективність. Обрана елемента база та виконані розрахунки працездатності в режимі експлуатації та створена конструкція приладу. Прилад буде корисний для оборонних та громадських структур, які забезпечують безпеку громадян.

Ключові слова: комутація, рельсотрон, електромагніт, гвинтівка гауса

Атестаційна робота складається з 54 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 1 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст