Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Електронна база атестаційних дипломних робіт

Автор: Жураховський Дмитро Вадимович

Група: РІ-11

Керівник: к.т.н., доц. Адаменко Юлія Федорівна

ОКР: Бакалавр

Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати

Анотація: Дипломну роботу на тему «Електронна база атестаційних дипломних робіт» виконано на 74 сторінках, що включають 29 ілюстрацій, 3 таблиці, 1 додаток та 21 бібліографічних посилань. Метою даної роботи є розробка електронної бази атестаційних дипломних робіт інтегрованої з сайтом кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури (КіВРА) для оприлюднення, публічного ознайомлення зі змістом атестаційних робіт та запобігання академічного плагіату. Для вирішення поставленої мети в роботі проаналізовано особливості побудови баз даних, проведена порівняльна характеристика систем керування вмістом,спроектована повна концепція ресурсу (у тому числі наповнення, оформлення, компоновка і темізація), обґрунтовано вибір модулів для забезпечення поставлених задач ресурсу і побудована електронна база даних у вигляді сайту.

Ключові слова: електронна база даних, атестаційна дипломна робота, нтуу «кпі», кафедра ківра, «антиплагіат»-програми, drupal.

Атестаційна робота складається з 74 стор. пояснювальної записки, 1 дод. та 3 креслень

Пояснювальна записка: Повний текст

Плакати: